ендокрнология http://koha.mu-varna.bg/cgi-bin/koha/opac-shelves.pl?rss=1&viewshelf=10 RSS feed for public list ендокрнология Clinical endocrinology by Rakoff, Abraham E. http://koha.mu-varna.bg/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2756 Clinical endocrinology. I by Astwood, Edwin http://koha.mu-varna.bg/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2761 Endocrinology of thermal trauma by Molteni, A. http://koha.mu-varna.bg/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2414 Handbook of clinical endocrinology by Fitzgerald, P. http://koha.mu-varna.bg/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3342 Handbook of endocrinology by Dillon, Richard S. http://koha.mu-varna.bg/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1919 Scandinavian society for the study of diabetes by Jenssen, Trond http://koha.mu-varna.bg/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3857 Studies on the endocrine function of the human ovary by Dennefors, Bo L. http://koha.mu-varna.bg/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2815 Textbook of endocrinology by Williams, Robert H. http://koha.mu-varna.bg/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1992 Textbook of endocrinology by Williams, Robert H. http://koha.mu-varna.bg/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2754 Доставчикът на медицинските услуги в системата на допълнителното здравно осигуряване. Анализ на специализираната ендокринологична доболнична помощ by Маринчев, Ангел http://koha.mu-varna.bg/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=757 Експериментални доказателства за хипокоагулабилитет, породен от тимусните пептиди Тимулин, Тимозин-алфа 1 и Тимозин-бета 4 by Хачмериян, Антония http://koha.mu-varna.bg/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1651 Експериментални доказателства за хипокоагулабилитет, породен от тимусните пептиди Тимулин, Тимозин-алфа 1 и Тимозин-бета 4 by Хачмериян, Антония http://koha.mu-varna.bg/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1650 Имунохистохимични маркери и ултразвукова еластография - нови диагнодтични възможности в уточняването на тиреоидните възли by Сидерова, Мира http://koha.mu-varna.bg/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=965 Имунохистохимични маркери и ултразвукова еластография - нови диагнодтични възможности в уточняването на тиреоидните възли by Сидерова, Мира http://koha.mu-varna.bg/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=964 Клинична ендокринология by Коев, Драгомир Ж. http://koha.mu-varna.bg/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3270 Лептин в патогенезата на метаболитния синдром by Димитров, Д. http://koha.mu-varna.bg/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=657 Основи на общата вертебрология by Greenspan, F. S. http://koha.mu-varna.bg/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1770 Ролята на медицинската сестра в процеса на диагноза, терапия и обучение на болните (Клиника по ендокринология и болести на обмяната , УМБАЛ "Ев. Марина" ЕААД - Варма) by Чобанова, Венета http://koha.mu-varna.bg/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=498 Серумни нива на остеопротегерин и глюкометаболитни показатели при лица с новооткрити гликемични нарушения by Бояджиева, Мила http://koha.mu-varna.bg/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=967 Серумни нива на остеопротегерин и глюкометаболитни показатели при лица с новооткрити гликемични нарушения by Бояджиева, Мила http://koha.mu-varna.bg/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=966